TECHNOLOGICKÝ PROCES VÝROBY
Náš pivovar používá pouze klasickou, staročeskou technologii výroby piva - technologii spodního kvašení. Pivo se vaří od 8 do 12 hodin, proces kvašení a zrání trvá 32 až 46 dní.
01 / 07
VÝROBNÍ TECHNOLOGIE / Srdce pivovaru
Náš pivovar disponuje 8 měděnými sudy na vaření piva o celkové kapacitě 1800 hektolitrů. Pivo se v nich vaří 8-12 hodin při teplotě 6 až 12 °C podle druhu piva. Cyklická cirkulace nápoje - každé dvě hodiny se pivo přelévá do vedlejší kádě, prochází procesem primární filtrace od vypotřebované sladové a chmelové složky nápoje.

Technologie spodního (studeného) kvašení je proces výroby alkoholických nápojů, při kterém kvašení probíhá při nízkých teplotách v rozmezí 4°C až 16°C. Tato metoda umožňuje zachovat aromatické vlastnosti surovin a získat nápoj s jemnější chutí a vůní. Nízké teploty zpomalují proces kvašení, což pomáhá zachovat chuťové vlastnosti a snižuje tvorbu vedlejších produktů.

Rozdíl mezi technologií spodního (studeného) kvašení a technologií svrchního kvašení (německá technologie vaření piva) spočívá v tom, že u nízkoteplotního kvašení probíhá proces kvašení při nižších teplotách, zatímco u svrchního kvašení je teplota obvykle vyšší (cca 18°C do 25 °C). Nízkoteplotní kvašení však poskytuje pomalejší proces kvašení, což umožňuje zachovat aromatické kvality surovin a získat nápoj s jemnější chutí a vůní než svrchní kvašení.

02 / 07
Ingredience / Žatecký chmel
Používáme pouze pravý český chmel, vypěstovaný na jediném místě v ČR, na plantážích u města Žatec, jehož pěstování probíhalo několik staletí, nejlepšími sládky České republiky.

Žatecký chmel je odrůda chmele pocházející ze Žatecka v České republice. Vyznačuje se vysokým obsahem aromatických olejů a používá se v pivovarnictví, aby dodal nápojům charakteristické aroma a také hořkost. Žatecký chmel je považován za jednu z nejprestižnějších odrůd chmele a je široce používán v řemeslném a průmyslovém pivovarnictví po celém světě.

Žatecký chmel zůstává klíčovou složkou při vzniku plzeňského, nejrozšířenějšího spodně kvašeného piva ve středních Čechách. Tento druh chmele hraje i nadále nedílnou roli při výrobě klasické plzně a dnes tvoří více než 96 % celkové české produkce piva. K výrobě 1 litru piva stačí použít pouze 4 chmelové hlávky.

03 / 07
VÝROBNÍ TECHNOLOGIE. / Proces zrání.
Podle námi používané technologie spodního kvašení pivo kvasí a zraje od 32 do 46 dnů v závislosti na druhu piva a požadované technologické síle a hustotě nápoje. V první fázi probíhá proces kvašení v otevřených měděných tancích a zrání piva v uzavřených zinkových tancích.

Mladina kvasí v kvasné dílně asi týden. Poté se přesune do fermentační místnosti, kde se přelije do otevřené nádrže (měděné nádrže). Po ukončení procesu kvašení se získá „mladé“ pivo, které se umístí do speciálních nádob (zinkových tanků), aby zrálo při teplotě kolem jednoho stupně. Zde se kvašení zpomaluje a dochází k tzv. „dokvašení“, při kterém se pivo nasycuje oxidem uhličitým a zbavuje se tříslovin.

Zraje ve sklepech od 20 dnů do šesti měsíců, podle toho, jaké síly chcete dosáhnout. Někteří pivovarníci používají při procesu zrání kvasnice, které zabraňují oxidačním procesům a tvorbě nežádoucích pro pivo oxidačních produktů.

04 / 07
VÝROBNÍ TECHNOLOGIE / Hodnocení kontroly kvality.
Každých 24 hodin hlavní specialistka kontroly kvality výroby paní Markéta Možalková vyhodnocuje proces zrání piva během kvašení. Organoleptická kontrola je povinným druhem kontroly tohoto procesu.

Výroba piva je považována za jeden z technologicky nejsložitějších procesů v potravinářském průmyslu. K získání vysoce kvalitního nápoje musí pivovarníci nejen vzít v úvahu mnoho nuancí, ale také provádět kontrolu ve všech fázích výroby.

Kvalita čerstvě uvařeného piva se posuzuje podle organoleptických a fyzikálně-chemických vlastností, mezi které patří přítomnost charakteristické vůně, požadovaný obsah CO2, sytost barvy, dostatečná průhlednost produktu a také chuť.

05 / 07
VÝROBNÍ TECHNOLOGIE / Stáčení produktu.
Kapacita pro plnění piva do obalových nádob je velmi vysoká. Dnes je naše plnící linka na plechovky plní 10 000 jednotek za hodinu a naše linka na plnění skleněných lahví plní 5 000 jednotek za hodinu. Plníme do kovových nádob o objemu 0,33; 0,5 a 5 litrů a do skleněných nádob o objemu 0,33 a 0,5 litru.

Používáme moderní německé linky plnění produktu do kovových a skleněných obalů od jednoho ze světových lídrů v oboru, tvůrce výrobních zařízení - německého koncernu KHS CmbH

06 / 07
VÝROBNÍ TECHNOLOGIE / Balení produktu.
Plně jsme zavedli proces balení všech našich produktů, a to jak do otevřených kartonových palet, tak do uzavřených krabic. Všechny produkty jsou spolehlivě chráněny před poškozením nebo deformací během přepravy na jakoukoli vzdálenost.

Celý proces je plně automatizovaný. Při balení hotových kusových výrobků a kartonových krabic a kompletaci výrobků na palety nepoužíváme ruční práci.

07 / 07
VÝROBNÍ TECHNOLOGIE / Finální výrobek.
Výsledkem obrovské práce našeho týmu je, že vám můžeme nabídnout hrdost České republiky, pivo vařené s vřelostí našeho srdce a plnou jistotou, že vám nabízíme ten nejlepší nápoj na světě. Toto je naše vizitka, výrobek, který naši dědové vyráběli, naši otcové vařili, a my jsme důstojnými pokračovateli historie našeho lidu.
TECHNOLOGIE SPODNÍHO KVASENÍ
Spodní (studená) fermentace je způsob výroby piva pomocí kvasinek druhu Saccharomyces pastorianus. Pivo vyrobené spodním kvašením se nazývá ležák (česky Ležák). Technologie spodního kvašení byla vynalezena v 18. století a je rozšířenější než svrchní kvašení. Hlavním rysem je, že pivo vyrobené pomocí kvasnic spodního kvašení lze skladovat bez pasterizace až 2 roky. Zároveň je minimalizováno riziko kontaminace mladiny díky tomu, že teplota spodního kvašení je v rozmezí od 7 do 10 °C.
Je vám více než 18 let?
Chystáte se navštívit webovou stránku, která obsahuje informace o produktech obsahujících alkohol
Přístup na stránky je možný od 18 let.